KEFİLLERİN DURUMU VE ÜLKELERE GÖRE KEFALET MİKTARLARI

KEFİLLERİN DURUMU VE ÜLKELERE GÖRE KEFALET MİKTARLARI

 1. A) Kefillerin Durumu
 2. Kefiller Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıolmalıdır.
 3. Kefaletname 2 (iki) kefil tarafından imzalanacaktır.
 4. Kefillerin yurt içinde çalışıyor olması gerekmektedir.
 5. Mevsimlik veya geçici işçi kefil kabul edilmez.
 6. Eşler birbirine kefil olamaz.
 7. Eşlerin ikisi de aynı kişiye kefil olamaz. Eşlerdensadece biri kefil olabilir.
 8. Emekli kefil kabul edilmez. Ancak emekli olanlardan;

 

 1. Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olup Sosyal Güvenlik Destek Primiyatırılanlar kefil olarak kabul edilebilir. Sosyal Güvenlik Destek Priminin yatırıldığına dair belgenin sunulması gerekir.
 2. Serbest meslek sahibi, şirket sahibi/ortağı vb. olanlar meslek odası, baro veya birlik gibi bir kuruluşta üyeliğinin halen devam ediyor olması şartıyla en az 3 (üç) yıllık üye kaydınınbulunduğunun belgelendirilmesi şartıyla kefil olarak kabul edilebilir.
 3. Kefil Devlet memuruise en az 1 (bir) yıllık hizmeti ile halen çalışıyor olması gerekmektedir. Bu kişiler için primlerinin toplamda en az 1 yıl yatırıldığını gösteren hizmet dökümünün sunulması gerekir.

 

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan kefillerin en az 1 (bir) yıllık hizmeti ile halen çalışıyor olması gerekmektedir.
 2. b)   2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesikapsamında çalışan personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında benzer statüde sözleşmeli olarak çalışanlar kefil olarak kabul edilmez. 50/d kapsamında çalışanlar kefil olarak kabul edilmeyeceği için araştırma görevlisi olan kefiller için çalışma belgesinde statü bilgisine yer verilmelidir (33/a, 50/d gibi). Bunun mümkün olmaması hâlinde ise görev yaptığı kurumdan kefilin statüsüne ilişkin olarak ayrıca bir resmî yazı alınmalıdır.
 3. Seçimle göreve gelen kişiler kefil olabilir (milletvekili, belediye başkanı, muhtar vb.).
 4. Kefil Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı bir kuruluşta işçi veya sözleşmeli çalışanise toplamda en az 3 (üç) yıllık hizmeti ile halen çalışıyor olması gereklidir. Bu kefiller için kesintisiz olarak 3 (üç) yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır. Bu kişiler için primlerinin toplamda en az 3 yıl ve halen yatırıldığını gösteren hizmet dökümünün sunulması gerekir.
 • Banka çalışanları gibi sosyal güvenlik primleri SGK yerine kurumun kendi sandığına yatan kişiler yukarıda yer alan şartı taşımak kaydıyla kefil olarak kabul edilebilir. Bu kişiler için primlerinin toplamda en az 3 yıl ve halen yatırıldığını gösteren hizmet dökümünün sunulması gerekir.
 1. Kefil serbest meslek sahibiise meslek odası, baro veya birlik gibi bir kuruluşta üyeliğinin halen devam ediyor olması şartıyla en az 3 (üç) yıllık üye kaydının bulunması ve SGK primlerinin ödendiğini gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir. Bu kişiler için primlerinin toplamda en az 3 yıl ve halen yatırıldığını gösteren hizmet dökümünün sunulması gerekir.
 • Yukarıda yer alan şartı taşımak kaydıyla çiftçiler kefil olarak kabul edilebilir.
 1. Kefillerin çalışma belgelerinde;iş adresi, hizmet yılı, kurum ve emekli sicil numaraları mutlaka belirtilmeli ve resmî nitelik taşımalıdır (maaş bordrosu kabul edilmez),
 2. Kefilin evli olmasıhalinde noter huzurunda alınmış eş rızası (muvafakati) aranacaktır.

 

 1. B) Kefalet Miktarları

 

 1. Amerika Birleşik Devletleri için:
 • Yüksek Lisans: $ 65.000(Altmış beş bin Amerikan Doları)
 • Doktora: $ 100.000(Yüz bin Amerikan Doları)
 • Yüksek Lisans ve Doktora: $ 165.000(Yüz altmış beş bin Amerikan Doları)
 1. AB üyesi ülkeler için:
 • Yüksek: € 40.000(Kırk bin Euro)
 • Doktora: € 70.000(Yetmiş bin Euro)
 • Yüksek Lisans ve Doktora: € 110.000(Yüz on bin Euro)
 1. Birleşik Krallık için:
 • Yüksek Lisans: £000(Kırk bin İngiliz Sterlini)
 • Doktora: £000(Altmış beş bin İngiliz Sterlini)
 • Yüksek Lisans ve Doktora: £000(Yüz beş bin İngiliz Sterlini)
 1. Norveç için:
 • Yüksek Lisans: 000 KN(Üç yüz altmış beş bin Norveç Kronu)
 • Doktora: 000 KN ( Beş yüz bin Norveç Kronu)
 • Yüksek Lisans ve Doktora: 000 KN (Sekiz yüz altmış beş bin Norveç Kronu)
 1. Kanada için:
 • Yüksek Lisans: 000 C$(Altmış beş bin Kanada Doları)
 • Doktora: 000 C$(Yüz bin Kanada Doları)
 • Yüksek Lisans ve Doktora: 000 C$ (Yüz altmış beş bin Kanada Doları)
 1. İsviçre için:
 • Yüksek Lisans: 000 FS(Yetmiş bin İsviçre Frangı)
 • Doktora: 000 FS(Yüz otuz beş bin İsviçre Frangı)
 • Yüksek Lisans ve Doktora: 000 FS (İki yüz beş bin İsviçre Frangı)
 1. Japonya için:
 • Yüksek Lisans: 500.000 Japon Yeni(Sekiz milyon beş yüz bin Japon Yeni)
 • Doktora: 000.000 Japon Yeni(On üç milyon Japon Yeni)
 • Yüksek Lisans ve Doktora: 500.000 Japon Yeni(Yirmi bir milyon beş yüz bin Japon Yeni)
 1. Avustralya için:
 • Yüksek Lisans: A$ 65.000(Altmış beş bin Avustralya Doları)
 • Doktora: A$ 100.000(Yüz bin Avustralya Doları)
 • Yüksek Lisans ve Doktora: A$ 165.000 (Yüz altmış beş bin Avustralya Doları)
 1. Diğer ülkeler için:
 • Yüksek Lisans: $ 65.000(Altmış beş bin Amerikan Doları)
 • Doktora: $ 100.000(Yüz bin Amerikan Doları)
 • Yüksek Lisans ve Doktora: $ 165.000 (Yüz bin Amerikan Doları)

 

DİKKAT! 

 • Kefalet miktarları öğrenim görülecek ülke için belirlenen döviz cinsinden yazılacaktır. Türk Lirası cinsine çevrilmiş meblağlara göre düzenlenen senetler kesinliklekabul edilmeyecektir.
 • “Yüksek Lisans”ibaresi yer alan kontenjanlara yerleşen adaylar Yüksek Lisans” ibaresini kullanacaklardır.
 • “Sadece Doktora”ibaresi yer alan kontenjanlara yerleşen adaylar Doktora” ibaresini kullanacaklardır.
 • “Yüksek Lisans ve Doktora” ibaresi yer alan kontenjanlara yerleşen adaylardan doktora öncesi yüksek lisans yapacak adaylar “Yüksek Lisans ve Doktora”,doğrudan doktora öğrenimine başlayacak adaylar ise  Doktora” ibaresini kullanacaklardır.
 • Kefaletin geçerlik süresini, zaman veya başka bir kayıtla sınırlayan ifadeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

NOT: Yüklenme ve kefalet senetleri düzenlenirken 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı (2) sayılı tablonun II. öğrenciler ve askerlerle ilgili kâğıtlar bölümünün birinci fıkrasına göre damga vergisinden muaf olunduğu noterliğe hatırlatılmalıdır.

TR